Лекциите на задочниците ще бъдат онлайн. Използвайте следния линк https://meet.google.com/tnv-ecfg-vcw
за посочения в разписа времеви интервал. Студентите трябва да инсталират на собствените си компютри безплатната среда за разработка devC++.