Алгоритми и структури от данни

Алгоритми и представянето им с блокови схеми

Алгоритми – блокови схеми PDF


Линейни и разклонени алгоритми

Линейни и разклонени алгоритми PDF


Циклични алгоритми

Циклични алгоритми PDF


Тема 4

В процес на разработване.


Циклични алгоритми (работа с масиви)

Циклични алгоритми – масиви PDF


Циклични алгоритми (работа с матрици)

Циклични алгоритми – матрици PDF


Сортировка на данни

Сортировка PDF


Структури от данни

Структури PDF


Алгоритми за търсене

Търсене PDF


Сложност на алгоритмите

Сложност на алгоритмите PDF


Конспект

Конспект по АСД PDF