02Feb/21

Дати за изпит – задочно обучение

гл. ас. Стефан Панов

Обявявам 4 дати за явяване на изпит за задочните студенти Първи курс 2020-21 по дисциплината “Програмиране на С/С++”, от които първите две са основните.

С огледа да е по-удобно за работещите всички дати са в събота: 

27.2 събота 10:00 – 12:30
27.3 събота 10:00 – 12:30
24.4 събота 10:00 – 12:30
22.5 събота 10:00 – 12:30

Изпитът е присъствен в сграда А, зали 129 и 129А. (Но при евентуална промяна на епидемичната обстановка изпитът ще се проведе онлайн, линкът ще бъде обявен допълнително.)Ще трябва да решите две задачи на компютър. Телефоните по време на изпита се оставят при мен и се връщат, когато приключите със задачите.
Важно: Моля всеки, който смята да се яви на определена дата поне 3 дни по-рано да ми потвърди с email, че ще присъства. Така в катедрата ще знаем,  колко зали и  преподаватели ще са нужни за конкретната дата с оглед обективното и безпрепятствено протичане на изпита.

Ако имате въпроси ми пишете на пощата.

email: panov@uctm.edu

Поздрави,

гл. ас. Стефан Панов

25Jan/21

Програмиране на С/С++ – първа част

Лекциите на задочниците ще бъдат онлайн. Използвайте следния линк https://meet.google.com/tnv-ecfg-vcw
за посочения в разписа времеви интервал. Студентите трябва да инсталират на собствените си компютри безплатната среда за разработка devC++.

17Jan/21

Информатика I част – задочно обучение

Информация за упражненията

Упражненията ще се провеждат присъствено според графика на учебните ви занятия.

Задължително е да въведете факултетния си номер!

1. Редактирайте вашия профил и се уверете, че вашият email адрес е актуален.
2. В полето ID Number (ИД номер) въведете вашия факултетен номер (на български език: 2 букви и 4 цифри).
3. Самозапишете се в курсовете или за изпита.

Уверете се, че факултетният ви номер е правилно изписан.