17Jan/21

Информатика I част – задочно обучение

Информация за упражненията

Упражненията ще се провеждат присъствено според графика на учебните ви занятия.

Задължително е да въведете факултетния си номер!

1. Редактирайте вашия профил и се уверете, че вашият email адрес е актуален.
2. В полето ID Number (ИД номер) въведете вашия факултетен номер (на български език: 2 букви и 4 цифри).
3. Самозапишете се в курсовете или за изпита.

Уверете се, че факултетният ви номер е правилно изписан.