25Jan/21

Програмиране на С/С++ – първа част

Лекциите на задочниците ще бъдат онлайн. Използвайте следния линк https://meet.google.com/tnv-ecfg-vcwза посочения в разписа времеви интервал. Студентите трябва да инсталират на собствените си компютри безплатната среда за разработка devC++.