Контакти

Ръководител катедра

проф. д-р инж. Атанас Атанасов

Кабинет: 151, сгр. В, ет.1

e-mail: naso@uctm.edu

Служебен телефон: (02)81-63-484

доц. д-р инж. Димитър Пилев

Кабинет: 159, сгр. В, ет.2

e-mail: pilev@uctm.edu

Служебен телефон: (02)81-63-480

гл. ас. д-р инж. Стефан Панов

Кабинет: 159, сгр. В, ет.2

e-mail: panov@uctm.edu

Служебен телефон: (02)81-63-480

гл. ас. д-р инж. Фани Томова

Кабинет: 151, сгр. В, ет.1

e-mail:tomova@uctm.edu

Служебен телефон: (02)81-63-484

гл. ас. д-р Петър Халачев

Кабинет: 183а, сгр.В, ет3

e-mail: x3m@mail.orbitel.bg

гл. ас. д-р Стефан Филипов

Кабинет: 167, сгр.В, ет.2

e-mail: sfilipov@uctm.edu

инж. Живко Ковачев

Кабинет: 129б, сгр.А, ет.1

e-mail: j_kovachev@uctm.edu

ас. инж. Ваня Кузманова

Кабинет: 168а, сгр.В, ет.2

e-mail: vkuzmanova@uctm.edu