Микропроцесорна техника

Aритметични основи на микропроцесорните системи

Бройни системи Страница


Логически основи на микропроцесорната техника

Логически променливи и операции Страница


Представяне на информацията в микропроцесорните системи. Представяне на числова информация

Представяне на числова информация Страница


Архитектура и основни елементи на микропроцесорните системи

Архитектура на микропроцесорните системи Страница


Изпълнение на инструкциите в микропроцесорните системи. Инструкции,  Изпълнение на инструкциите, Видове инструкции

Инструкции на микропроцесорните системи Страница


Програмиране на асемблер за процесор Motorola МС68000. Видове инструкции на МС68000

Програмна архитектура на Motorola МС68000 Страница


Видове адресации на процесор МС68000. Адресации на МС 68000

Видове адресации Страница


Разработка на програми на асемблер за МС68000. Разработка на линейни, разклонени и циклични програми

Разработка на програми на МС68000 Страница


Разработка на подпрограми за МС68000. Подпрограми

Сложни програми и подпрограми Страница


Програмиране на асемблер за процесор ARM. Програмен модел, инструкции и адресации на ARM

Процесор ARM Страница