МАТЕРИАЛИ

Информатика I част, задочно обучение

гл. ас. д-р инж. Фани Томова

Към страницата

Алгоритми и структури от данни

доц. Димитър Пилев

към страницата
  • Софтуер

Online C++ compiler

Borland C++ v.4.5 (Windows 32bit)

Borland C++ v.5.02 (Windows 64bit)